Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducións por dobre imposición sobre a cota íntegra

No apartado de «Bonificacións e deducións por dobre imposición» da páxina 14 do modelo 200 recóllese a seguinte relación das deducións a aplicar sobre a cota íntegra (recadro [00562]), cuxos importes se deben analizar nas páxinas 15 e 16 do devandito modelo:

  1. Dedución por dobre imposición interna de períodos anteriores aplicada no exercicio (artigo 30 RDLeg. 4/2004)
  2. Dedución por dobre imposición interna de períodos anteriores aplicada no exercicio (DT 23ª.1 LIS)
  3. Dedución por dobre imposición interna xerada e aplicada no exercicio (DT 23ª.1 LIS)
  4. Deducións por dobre imposición internacional de períodos anteriores aplicada no exercicio (artigos 31 e 32 RDLeg. 4/2004)
  5. Dedución por dobre imposición internacional de períodos anteriores aplicada no exercicio (artigos 31 e 32 LIS)
  6. Dedución por dobre imposición internacional xerada e aplicada no exercicio (artigos 31 e 32 LIS)
  7. Transparencia fiscal internacional
  8. Dedución por dobre imposición interna intersocietaria