Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por investimentos en territorios da África Occidental e gastos de propaganda e publicidade (artigo 27 bis da Lei 19/1994)

As entidades suxeitas ao Imposto sobre Sociedades con domicilio fiscal nas Canarias cuxo importe neto da cifra de negocios no período impositivo inmediato anterior sexa igual ou inferior a 10 millóns de euros e cun cadro de persoal media no devandito período inferior a 50 persoas, terán dereito a practicar sobre a cota íntegra unha dedución do 15 por cento por investimentos en territorios da África Occidental e por gastos de propaganda e publicidade, nos termos establecidos no artigo 27 bis da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias.

Pode consultar as particularidades da aplicación destas deducións no Capítulo 12 «Réxime fiscal das Canarias »deste Manual práctico.