Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ámbito de aplicación

Teñen dereito a esta dedución:

  • As entidades que cumpran os requisitos establecidos no artigo 108 do   RDLeg. 4/2004 e tributen de acordo coa escala de gravame prevista no artigo 114 da devandita norma.

  • As entidades que tributen de acordo coa escala de gravame prevista na disposición adicional duodécima do RDLeg . 4/2004.