Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Incompatibilidades

A aplicación desta dedución é incompatible coa aplicación da liberdade de amortización, coas deducións para incentivar a realización de determinadas actividades, e coa dedución por investimentos regulados no artigo 94 da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal das Canarias, coa Reserva para investimentos nas Canarias regulada no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias.