Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Especialidades na liquidación do Imposto sobre Sociedades

  1. Axustes derivados da aplicación do réxime especial (páxina 13 do modelo 200)
  2. Determinación da base impoñible e da cota íntegra (páxinas 13 e 14 do modelo 200)