Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Ámbito de aplicación

Regulación: Artigo 89 LIS

As operacións reguladas no Capítulo VII do Título VII da LIS aplican o réxime especial das fusións, escisións, achegas de activos, troco de valores e cambio de domicilio social dunha Sociedade Europea ou unha Sociedade Cooperativa Europea dun Estado membro a outro da Unión Europea, non sendo que expresamente se indique o contrario a través da comunicación á que nos referiremos máis adiante dentro deste apartado.

  1. Operacións ás que se aplica o réxime especial
  2. Comunicación
  3. Inaplicación do réxime especial