Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00045 Investimentos anticipadas-reserva investimentos en Canarias (artigo 27.11 Lei 19/1994)

Deberán marcar esta casa os contribuíntes que realicen investimentos anticipados de futuras dotacións á reserva de Canarias, e que conxuntamente coa súa declaración do Imposto sobre Sociedades deban comunicar a súa materialización e sistema de financiamento nos termos establecidos no artigo 27.11 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.

Os contribuíntes que marquen esta casa deberán marcar tamén a casa [00029] «Réxime especial Canarias» da páxina 1 do modelo 200.

Pode consultar as particularidades da Reserva para investimentos en Canarias no Capítulo 12 deste Manual práctico.