Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

2.Càlcul de la part del guany patrimonial generat abans de 20 de gener de 2006

Complits els requisits generals anteriors, els percentatges de reducció només resultaran aplicables sobre la part del guany patrimonial generat entre la data de compra de l'element i el 19 de gener de 2006, ambdós inclusivament, sense que puguen aplicar-se sobre la part del guany patrimonial generat a partir del 20 de gener de 2006 fins a la data de la transmissió.

La determinació de la part del guany patrimonial generat anteriorment i a partir del 20 de gener de 2006 s'efectua així que les següents regles:

  1. 2.1.Regla general:distribució lineal del guany patrimonial total
  2. 2.2.Regla especial:valors cotitzats