Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Gravamen aplicable a contribuents de l'IRPF residents a l'estranger

  1. Delimitació
  2. Gravamen de la base liquidable general
  3. Gravamen de la base liquidable de l'estalvi