Saltar al contingut principal

Manual específic de Renda 2023 per a persones majors de 65 anys

Esta publicació té efectes merament informatius

  1. Presentació
  2. Número d'identificació de la publicació (NIPO)
  3. Rendiments del treball
  4. Rendes que no es declaren en l'IRPF
  5. Mínims
  6. Deduccions estatals per persones amb discapacitat a càrrec
  7. Deduccions autonòmiques