Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

A) Concepte de lliurament de béns i de prestació de serveis

La Llei de l'Impost definix què s'ha d'entendre per lliurament de béns i oferix un concepte residual de prestació de serveis.Així mateix, considera com assimilades als lliuraments de béns o prestacions de serveis a títol onerós, certes operacions efectuades sense contraprestació.