Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

D) Operacions realitzades al territori

Perquè una operació estiga subjecta al IVA espanyol és necessari que l'operació siga realitzada en l'àmbit espacial d'aplicació de l'impost, és a dir, la Península o Illes Balears.

En la pàgina web de l'Agència Tributària s'ha incorporat un servei d'ajuda denominat «Localitzador» a través del qual es pot consultar:on es localitza un servei o un lliurament de béns, si l'operació està subjecta al IVA i, en el seu cas eximix, qui ha de declarar el IVA meritat i si a la factura es deu o no repercutir IVA.

  1. Lliuraments de béns
  2. Prestacions de servicis
  3. Límit conjunt per a les vendes intracomunitàries a distància i els serveis deixats per via electrònica, de telecomunicacions, radiodifusió i televisió (art. 73 LIVA)