Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

La declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. Model 349

La correcta aplicació de la tributació a l'IVA de les operacions intracomunitàries requerix l'existència d'un adequat intercanvi d'informació entre els Estats membres de la Comunitat Europea. Per als empresaris i professionals espanyols implica la presentació de la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

El model que ha d'utilitzar-se a estos efectes és el model 349, aprovat per l'Ordre EHA/769/2010, de 18 de març, publicada al BOE de 29 de març de 2010.

Es declaren entregues i adquisicions de béns i prestacions de servicis, així com les transferències de béns expedits o transportats des del territori d'aplicació de l'Impost amb destinació a un altre Estat membre en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.

Ha de presentar-la qualsevol empresari o professional que realitze entregues o adquisicions intracomunitàries de béns i servicis o transferències de béns membre en el marc d'acords de vendes de béns en consigna, sigui quin sigui el seu règim de tributació a l'efecte de l'IVA. En el supòsit de realitzar operacions regulades en el artÍculo 27.12º de la Llei de l'IVA mitjançant un representant fiscal, serà este últim l'obligat a presentar el model 349 per realitzar l'entrega intracomunitària de béns exempt.

La declaració no es presentarà durant els períodes en els que no s'hagueren realitzat estes operacions.

Els empresaris que efectuen transferències de béns amb destinació a un altre estat membre en el marc d'acords de venda de béns en consigna, hauran de declarar estes transferències en el model 349 utilitzant per això les següents claus:

Clau «R »: Transferències de béns efectuades en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.

Clau «D »: Devolucions de béns des d'un altre Estat membre al que prèviament van anar enviats des del TAI en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.

Clau «C »: Substitucions de l'empresari o professional destinatari dels béns expedits o transportats a un altre Estat membre en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.

  1. Contingut
  2. Rectificacions
  3. Formes de presentació
  4. Termini de presentació
  5. Supòsit pràctic