Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Exempcions tècniques

Estan exemptes les següents operacions

 • Les entregues de béns que hagen sigut utilitzats pel transmitent en la realització d'operacions exemptes sempre que al subjecte passiu no se li haja atribuït el dret a deduir totalment o parcialment l'impost suportat en l'adquisició de tals béns o dels seus elements components.

  Esta exempció no s'aplicarà:

 1. A les entregues de béns d'inversió durant el seu període de regularització.

  Exemple:

  Una empresa operadora de màquines recreatives tipus B ven diverses furgonetes que va adquirir fa més de 5 anys i que utilitza per al transporte d'estes màquines.

  L'explotació de màquines recreatives tipus B és una operació exempta. Les furgonetes s'utilitzen per a la realització d'operacions exemptes i, per tant, per la seua adquisició l'empresa no va poder deduir en el seu moment l'IVA suportat. En este cas l'entrega estarà exempta, doncs la furgoneta (bé d'inversió) es lliura una vegada transcorregut el període de regularització de les deduccions.

 2. A les entregues de béns immobles exemptes de l'impost per tractar-se de terrenys no edificables, i de segones o ulteriors entregues d'edificacions.

  Exemple:

  Un metge ven el local on tenia seu consulta, adquirit fa 11 anys, a un empresari que té dret a la deducció total de l'impost. L'adquirent sol·licita al metge que renuncie a l'exempció i este accedix.

  És correcta la renuncia a l'exempció, doncs l'exempció aplicable és la pròpia de les operacions immobiliàries (susceptible de renuncia) i no l'exempció tècnica.

 • Les entregues de béns de la qual adquisició haguera determinat l'exclusió total del dret a deduir l'IVA suportat.