Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Exempcions en operacions interiors

Les exempcions en operacions interiors són limitades, pel que no generen el dret a deduir l'IVA suportat en les adquisicions de béns i servicis utilitzats per a la realització de l'operació exempta.

Podem classificar-les en funció de la matèria a què afecten en:

  1. Exempcions en operacions mèdiques i sanitàries
  2. Exempcions relatives a activitats educatives
  3. Exempcions socials, culturals, esportives
  4. Exempcions en operacions d'assegurança i financeres
  5. Exempcions immobiliàries
  6. Exempcions tècniques
  7. Altres exempcions