Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Este règim es caracteritza per una forma especial de determinar la base imposable per a calcular l'IVA meritat en cada autoliquidació.

  1. Funcionament
  2. Requisits
  3. Càlcul de la base imposable
  4. Obligacions formals