Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Base imposable

a) Resultats cooperatius

En la casella [00553] «Base imposable (Resultats cooperatius)» es consignarà el resultat d'efectuar la següent operació:

[00553] = [C6] + [C7] - [C8] - [C9] + [C10] + [C11]

b) Resultats extracooperatius

En la casella [00554] «Base imposable (Resultats extracooperatius)» es consignarà el resultat d'efectuar la següent operació:

[00554] = [E6] + [E7] - [E8] - [E9] + [E10] + [E11]