Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Disminucions (ajustaments negatius)

Es consignaran en les caselles [C8] i [E8] els ajustaments derivats de la diferència de criteris de valoració corresponents a un i un altre tipus de resultats, que n'impliquen una disminució del resultat consignat en les caselles [C6] i [E6].

En particular, en aplicació del disposat en el article 36 de la Llei 20/1990, les unions, federacions i confederacions de cooperatives hauran d'incloure a les caselles [C8] i [E8] com ajustaments negatius, les correccions derivades de la aplicació de l'exempció en l'Impost sobre Societats en els termes establits al Capítol XIV del Títol VII de la LIS que regula el règim de les entitats parcialment exemptes.