Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Despeses generals imputats

En la casella [C3] de resultats cooperatius i en la casella [E3] de resultats extracooperatius, es consignarà la part de les despeses generals de la cooperativa que siguen atribuïbles a tots dos tipus de resultats, segons criteris d'imputació fundats.