Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Resultat

a) Resultats cooperatius

En la casella [C6] es consignarà, amb seu signe, el resultat de la següent operació:

[C6] = [C1] - [C2] - [C3] - [C4]

b) Resultats extracooperatius

En la casella [E6] es consignarà, amb seu signe, el resultat de la següent operació:

[E6] = [E1] - [E2] - [E3] - [E4] + [E5]