Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Rendes corresponents a lleves per acord amb creditors no vinculats de cooperatives (a nivell de quota) (Disposició addicional huitena Llei 20/1990)

Regulació: Disposició addicional huitena Llei 20/1990

Per a les cooperatives l'import net de la xifra de negocis de les quals siga almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, la limitació a la compensació de quotes negatives no resultarà d'aplicació en l'import de les rendes corresponents a lleves i esperes conseqüència d'un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent.

Emplenament del model 200

Les societats cooperatives amb un import net de la xifra de negocis d'almenys 20 milions d'euros l'any anterior, hauran de consignar en la casella [00593] «Rendes corresponents a lleves per acord amb creditors no vinculats de cooperatives (a nivell de quota) (DONA 8a Llei 20/1990)» de la pàgina 14 del model 200, l'import que resulte d'aplicar a les rendes corresponents a lleves per acords amb creditors no vinculats amb el contribuent, el tipus de gravamen general a què tributen les esmentades societats cooperatives.