Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00007 Imputació en la base imposable de rendes positives de l'article 100 del LIS

Marcaran esta casella aquelles entitats que, en el període impositiu objecte de la declaració, imputen en la seua base imposable la renda positiva obtinguda per una o diverses entitats no residents en territori espanyol o per un establiment permanent, en compliment amb el règim de transparència fiscal internacional regulat a l'article 100 de la LIS.