Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00007 Imputació en la base imposable de rendes positives de l'article 100 de la LIS

Marcaran esta casella aquelles entitats que, durant el període impositiu objecte de la declaració, imputen en seu base imposable la renda positiva obtinguda per una o diverses entitats no residents en territori espanyol o per un establiment permanent, en compliment amb el règim de transparència fiscal internacional regulat en l'article 100 de la LIS.