Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00081 Filial grup multinacional

Marcaran esta casella les entitats que formen part d'un grup multinacional, independentment de la seua tributació en el Règim de consolidació fiscal regulat en el Capítol VI del Títol VII de la LIS, per a indicar si esta entitat declarant és una entitat dependent dins del grup multinacional.

Les entitats que marquen esta casella hauran de complimentar en l'apartat «Grup mercantil» de la pàgina 1 del model 200, la informació sol·licitada sobre la societat matriu última del grup multinacional, tant si esta és resident en territori espanyol com si residix a l'estranger (pot consultar en este mateix Capítol com es complimenta esta informació dins de l'apartat «Grup mercantil »).