Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00015 Entitat ZEC sense consolidació fiscal

Marcaran esta casella les entitats que apliquen el règim especial de la Zona Especial Canària en els termes establits en el Títol V de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, i que no formen part d'un grup fiscal que aplique el règim de consolidació fiscal previst al Capítol VI del Títol VII de la LIS.

Estes entitats hauran de marcar també la casella [00029] «Règim Especial Canàries» de la pàgina 1 del model 200.