Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Casella 00015 Entitat ZEC sense consolidació fiscal

Marcaran esta casella les entitats que apliquen el règim especial de la Zona Especial Canària en els termes establits en el Títol V de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, i que no formen part d'un grup fiscal que aplique el règim de consolidació fiscal previst en el Capítol VI del Títol VII de la LIS.

Estes entitats hauran de marcar també la casella [00029] «Règim especial les Canarias» de la pàgina 1 del model 200.