Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Equivalències pàgina 45

[00152] = [00153] + [00163] + [00164] + [00167]

[00153] = [00154] + [00155] + [00156] + [00157] + [00158] + [00159] + [00160] + [00161] + [00162]

[00164] = [00165] + [00166]

[00168] = [00169] + [00170] + [00171]

[00172] = [00173] + [00174] + [00175] + [00176] + [00177] + [00178]

[00179] = [00152] + [00168] + [00172]

[00157] = [00243] + [01001] + [01002] + [00805]

[00180] = [00181] + [00182]

[00189] = [00183] + [00184] + [00185] + [00186] + [00187] + [00188]

[00190] = [00191] + [00192] + [00193] + [00194] + [00199] + [00200] (F)

[00202] = [00195] + [00196] + [00197] + [00198] + [00199] + [00201] (I)

[00203] = [00180] + [00190]


(F) Equivalència existent només en el cas d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (IICC) financeres. (Tornar)

(I) Equivalència existent només en el cas d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (IICC) immobiliàries. (Tornar)