Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Balanç (pàgines 3 a 6)

  1. Balanç: actiu
  2. Balanç: patrimoni net i passiu