Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Impost estranger sobre els beneficis amb càrrec als quals es paguen els dividends objecte de deducció per doble imposició internacional

Quan en la base imposable del contribuent es computen dividends o participacions en beneficis pagats per una entitat no resident en territori espanyol i afectes a la deducció per a evitar la doble imposició internacional establida en l'article 32.1 de la LIS, a què tinga dret el contribuent, l'import corresponent a l'impost estranger efectivament pagat per esta entitat no resident en territori espanyol sobre els beneficis amb càrrec als quals hagen sigut abonats estos dividends, s'haurà d'incloure en la casella [00351] «Impost estranger sobre els beneficis amb càrrec als quals es paguen els dividends objecte de deducció per doble imposició internacional (art. 32.1 LIS)» de la pàgina 13 del model 200, com correcció d'augment, independentment del fet que el contribuent aplique o no l'esmentada deducció.