Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per l'Impost sobre Societats)