Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles

  1. Règim fiscal aplicable a les rendes procedents de determinats actius intangibles
  2. Rendes excloses de la reducció
  3. Acords previs
  4. Règim transitori (disposició transitòria 20é LIS)