Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim fiscal aplicable a les rendes procedents de determinats actius intangibles

La regulació de l'incentiu de reducció de les rendes procedents de la cessió de determinats actius intangibles («patent box») ha sido objeto de diversas modificaciones, por lo que el régimen fiscal aplicable es distinto según la fecha en que se haya producido la cesión o transmisión de los activos:

  1. Abans del 29-09-2013
  2. Des del 29-09-2013 fins el 30-06-2016
  3. Des del 01-07-2016 fins el 31-12-2017
  4. A partir del 01-01-2018