Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim fiscal aplicable a les rendes procedents de determinats actius intangibles

La regulació de l'incentiu de reducció de les rendes procedents de la cessió de determinats actius intangibles («patent box») ha sigut objecte de diverses modificacions, pel que el règim fiscal aplicable és diferent segons la data en què s'haja produït la cessió o transmissió dels actius: