Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Imputació temporal

  1. Consideracions generals
  2. Canvi de criteris comptables
  3. Operacions a termini o amb preu ajornat
  4. Reversió del deteriorament del valor dels elements patrimonials
  5. Rendes negatives
  6. Ingressos derivats d'operacions de lleves i esperes conseqüència d'un procediment concursal
  7. Altres ajustaments vinculats a la imputació temporal