Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Provisions i unes altres despeses

  1. Despeses i provisions per pensions no afectats per l'article 11.12 LIS (articles 14.1, 14.6 i 14.8 LIS)
  2. Altres provisions no deduïbles fiscalment no afectades per l'article 11.12 LIS
  3. Subvencions públiques incloses en el resultat de l'exercici, no integrables en la base imposable