Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Règim de les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú

Segons el disposat en el article 112 de la LIS, es consignarà en la casella [00396] «Muntanyes veïnals en mà comú (Capítol XV del Títol VII LIS)» de la pàgina 13 del model 200 com a disminució al resultat del compte de pèrdues i guanys, l'import dels beneficis de l'exercici que les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comú (Capítol XV del Títol VII LIS) apliquen a inversions per a la conservació, millora, protecció, accés i serveis destinats a l'ús social a què la muntanya estiga destinada, així com als despeses de conservació i manteniment de la muntanya o a la finançament d'obres d'infraestructura i serveis públics, d'interés social.

A tindre en compte:

La base imposable pot resultar negativa com a conseqüència d'esta correcció del resultat del compte de pèrdues i guanys.