Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció del 30% de l'import de les despeses corresponents a l'amortització comptable (excloses petites empreses)

L'article 7 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica, va establir per als períodes impositius iniciats dins dels anys 2013 i 2014, una limitació temporal en la deduïbilitat de les amortitzacions.

Així mateix, va establir que la despesa d'amortització comptable no deduïble, es deduirà de forma lineal a opció del contribuent en 10 anys o en la vida útil de l'element patrimonial a partir del primer període impositiu que s'inicie el 2015.

Emplenament del model 200

Segons el que disposen els paràgrafs anteriors, per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2015 procedirà revertir l'ajustament practicat, ja siga en el termini de 10 anys o en el termini de vida útil que reste a l'element patrimonial.

Les quantitats corresponents a esta reversió es recolliran en la «casella [00505] Deducció del 30% import despeses d'amortització comptable (excloses petites empreses) (art. 7 Llei 16/2012)» de la pàgina 12 del model 200.