Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Nota comuna a les exempcions de l'article 21 del LIS

L'artículo 21.9 de la LIS establix que no s'aplicarà l'exempció prevista en este article:

  1. A les rendes distribuïdes pel fons de regulació de caràcter públic del mercat hipotecari.

  2. A les rendes obtingudes per agrupacions d'interés econòmic espanyoles i europees, i per unions temporals d'empreses, quan, almenys un dels seus socis, tinga la condició de persona física.

  3. A les rendes de font estrangera que l'entitat integre a la seua base imposable i en relació amb les quals opte per aplicar, si és procedent, la deducció establida als articles 31 o 32 d'esta Llei.