Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Despeses d'actuacions contràries a l'ordenament jurídic

L'article 15 f) de la LIS establix que les despeses d'actuacions contràries a l'ordenament jurídic no seran fiscalment deduïbles, pel que el contribuent haurà de realitzar durant el període impositiu en què comptabilitze estes despeses considerades no deduïbles, un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [01816] «Despeses d'actuacions contràries a l'ordenament jurídic (art. 15 f) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.