Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Despeses que siguen objecte de la deducció per inversions realitzades per les Autoritats portuàries

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2020 que no hagen conclòs a 9 de juliol de 2020, en relació amb la nova deducció per inversions realitzades per les autoritats portuàries regulada en l'article 38 bis de la LIS, establix en l'article 15 n) de la LIS que no seran deduïbles aquelles despeses que siguen objecte de la deducció per inversions realitzades per les autoritats portuàries regulada en este article 38 bis de la LIS, inclosos els corresponents a l'amortització dels actius de la qual inversió haja generat el dret a l'esmentada deducció.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa l'article 15 n) de la LIS, el contribuent durant el període impositiu en què es comptabilitzen els referits despeses no deduïbles fiscalment, haurà de realitzar un ajustament positiu en la casella [02311] «Despeses que siguen objecte de la deducció per inversions realitzades per les autoritats portuàries (art. 15 n) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.