Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Despeses que siguen objecte de la deducció per inversions realitzades per les Autoritats portuàries

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2020 que no hagen acabat a 9 de juliol de 2020, en relació amb la nova deducció per inversions realitzades per les autoritats portuàries regulada a l'article 38 bis del LIS, establix en el article 15 n) de la LIS que no seran deduïbles aquells despeses que siguen objecte de la deducció per inversions realitzades per les autoritats portuàries regulada a l'esmentat article 38 bis del LIS, inclosos els corresponents a l'amortització dels actius la inversió dels quals haja generat el dret a l'esmentada deducció.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat a l'article 15 n) del LIS, el contribuent en el període impositiu en què es comptabilitzen les referides despeses no deduïbles fiscalment, haurà de realitzar un ajustament positiu en la casella [02311] «Despeses que siguen objecte de la deducció per inversions realitzades per les autoritats portuàries (art. 15 n) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.