Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Multes, sanciones i d'altres

L'article 15 c) de la LIS establix que no seran fiscalment deduïbles les multes i sanciones penals i administratives, els recàrrecs del període executiu i el recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ.

Emplenament del model 200

En relació amb el que és anterior, el contribuent haurà de realitzar durant el període impositiu en què comptabilitze estes despeses considerades no deduïbles, un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [01815] «Multes, sanciones i d'altres (art. 15 c) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.