Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pèrdues del joc

El article 15 d) de la LIS establix que les pèrdues del joc no seran fiscalment deduïbles, per la qual cosa el contribuent haurà de realitzar en el període impositiu en què comptabilitze estes despeses considerades no deduïbles, un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [00343] «Pèrdues del joc (art. 15 d) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.