Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pèrdues del joc

L'article 15 d) de la LIS establix que les pèrdues del joc no seran fiscalment deduïbles, pel que el contribuent haurà de realitzar durant el període impositiu en què comptabilitze estes despeses considerades no deduïbles, un ajustament positiu al resultat comptable en la casella [00343] «Pèrdues del joc (art. 15 d) LIS)» de la pàgina 12 del model 200.