Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Operacions d'augment de capital o fons propis per compensació de crèdits

L'article 17.2 de la LIS establix que les operacions d'augment de capital o fons propis per compensació de crèdits es valoraran fiscalment per l'import d'este augment des del punt de vista mercantil, independentment de quin siga la valoració comptable.

A estos efectes, l'article 17.5 de la LIS establix que en eixe supòsit, l'entitat transmitent integrarà en seu base imposable la diferència entre l'import de l'augment de capital o fons propis, en la proporció que li corresponga, i el valor fiscal del crèdit capitalitzat.

Emplenament del model 200

En aplicació de l'article 17.5 de la LIS, l'entitat transmitent haurà de realitzar en les caselles [01818] i [01819] «Operacions d'augment de capital o fons propis per compensació de crèdits (art. 17.2 LIS)», les correccions al resultat comptable que es deriven d'esta integració.