Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Incompatibilitat

La reducció corresponent a la reserva de capitalització serà incompatible en el mateix període impositiu amb la reducció en base imposable en concepte de factor d'esgotament prevista als articles 91 i 95 de la LIS.