Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Base imposable després de la reserva de capitalització i de la compensació de bases imposables negatives (casella 00552)

  1. Càlcul
  2. Reserva de capitalització
  3. Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors