Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Reserva de capitalització

Regulació: Article 25 de la LIS

  1. Àmbit d'aplicació
  2. Requisits
  3. Límit de la reducció
  4. Insuficiència de la base imposable
  5. Incompatibilitat
  6. Incompliment dels requisits
  7. Emplenament del model 200
  8. Supòsits pràctics