Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Incompliment dels requisits

L'incompliment dels requisits prevists per a aplicar la reserva de capitalització, donarà lloc a la regularització de les quantitats indegudament reduïdes, així com dels corresponents interessos de demora, en els termes establits en l'article 125.3 de la LIS.