Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Límit de la reducció

La reducció de la base imposable en cap cas podrà superar l'import del 10 per cent de la base imposable positiva del període impositiu previ a esta reducció, a la integració a què es referix l'article 11.12 de la LIS i a la compensació de bases imposables negatives.