Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors

Regulació : Article 26 LIS

  1. Consideracions generals
  2. Límits a la compensació de bases imposables negatives
  3. Excepcions a la limitació en la compensació de bases imposables negatives
  4. Bases imposables negatives excloses de la compensació
  5. Comprovació de l'Administració
  6. Emplenament del model 200
  7. Supòsits especials