Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Retencions i ingressos a compte

  1. Obligats a retindre i ingressar a compte
  2. Percentatges de retenció o ingrés a compte
  3. Detall de les retencions practicades que poden aplicar-se en el període impositiu