Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Transparència fiscal internacional

Les entitats que hagen imputat en la base imposable de l'Impost la renda positiva d'una o diverses entitats no residents en territori espanyol, al concórrer els supòsits contemplats en l'article 100 de la LIS, tindran dret a aplicar una sèrie de deduccions sobre la quota íntegra, import del qual hauran de consignar en la casella [00575] «Transparència fiscal internacional (art. 100.10 LIS)» de la pàgina 14 del model 200.

Pot consultar les particularitats de les deduccions del règim de transparència fiscal internacional en el Capítol 9 «Règims tributaris especials (I)» d'este Manual pràctic.