Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Transparència fiscal internacional

Les entitats que hagen imputat en la base imposable de l'Impost la renda positiva d'una o diverses entitats no residents en territori espanyol, en presentar-se els supòsits contemplats a l'article 100 de la LIS, tindran dret a aplicar una sèrie de deduccions sobre la quota íntegra, l'import del qual hauran de consignar en la casella [00575] «Transparència fiscal internacional (art. 100.10 LIS)» de la pàgina 14 del model 200.

Pot consultar les particularitats de les deduccions del règim de transparència fiscal internacional al Capítol 9 «Règims tributaris especials (I)» d'este Manual pràctic.