Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Quota íntegra ajustada positiva (casella 00582)

  1. Càlcul
  2. Bonificacions sobre la quota íntegra
  3. Deduccions per doble imposició sobre la quota íntegra
  4. Bonificacions aplicables a les empreses navilieres a les Canarias