Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bonificacions sobre la quota íntegra

En l'apartat «Bonificacions i deduccions per doble imposició» de la pàgina 14 del model 200 es recull la següent relació de les bonificacions a aplicar en el període impositiu sobre la quota íntegra (casella [00562]):

  1. Bonificacions per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla
  2. Bonificació per prestació de servicis públics locals
  3. Bonificació per rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canàries
  4. Bonificacions aplicables a les Societats Cooperatives
  5. Bonificacions aplicables a les entitats llogateres d'habitatges
  6. Altres bonificacions
  7. Nota comuna a les bonificacions